Currently browsing

Page 2

The Next Big Thing

Every year at the eCampaigning Forum, a meeting for digital activists from the UK and across the world to share experience and expertise, …

Van Open Data naar Open Ontwikkeling

This article was written by AmLab and originally appeared on Oneworld: http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/2015-future-we-want/van-open-data-n…

 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een kans om Nederland internationaal op de kaart te zetten als innovatieland op gebied van Open Development, stelt AmLab (Akvo, Text to Change en 1%CLUB).

Nieuwe wereld
We leven in een cruciaal tijdperk. Wereldwijde problemen schreeuwen om oplossingen en tegelijkertijd hebben wij nog nooit zoveel tools ter beschikking gehad om iets aan deze problemen te doen. De vooruitgang op het gebied van technologie stelt ons in staat om efficiënter te communiceren en productiever te zijn dan ooit. We zijn de eerste generatie die de kennis en techniek in handen heeft die ons in staat stellen om wereldwijd een gesprek met elkaar aan te gaan en samen te werken aan nieuwe oplossingen.

We zijn steeds meer ‘connected’. Er zijn wereldwijd zes miljard mobiele telefoonnummers. De explosieve groei van mobiele telefonie vindt de laatste jaren voornamelijk plaats in ontwikkelingslanden. Zo zijn er op dit moment wereldwijd 1,7 miljard mensen zonder bankrekening maar mét een mobiele telefoon. In Afrika hebben 48 miljoen mensen geen elektriciteit maar wel een mobiele telefoon. Facebook zit inmiddels op meer dan 1 miljard gebruikers en een steeds grotere groep daarvan woont in een ontwikkelingsland.

AmLab (kort voor Amsterdam Lab) bestaat uit AkvoText to Change en1%CLUB. AmLab ontwikkelt gezamenlijk innovatieve tools forSocial Change. Door de Bill & Melinda Gates foundation werd AmLab onlangs als één van de winnaars gekozen voor een beurs, vanwege haar vernieuwendeThree60 visie op internationale samenwerking. Deze visie richt zich op de manier waarop de impact van ontwikkelingssamenwerking beter in beeld kan worden gebracht met behulp van open data en nieuwe technologieën.

De wereld is zowel complexer als kleiner geworden. Er zijn geen hekken meer, wat daar gebeurt raakt ons hier steeds meer. Een miljard mensen blijft gevangen in uitzichtloze armoede in falende staten. Wereldwijde problemen vragen om collectieve actie: rondom water en voedselschaarste, opwarming van de aarde, uitputting van bossen en zeeën. Deze problemen vragen om nieuwe oplossingen, ze vragen om  sociale innovatie. Wij geloven, en met ons een hele generatie, niet meer in alleen oplossingen van bovenaf. Hoe vakkundig onze bestuurders ook zijn, de complexiteit van huidige sociale vraagstukken ontstijgt de expertise van een enkele groep experts. De wereld heeft de kennis en creativiteit nodig van alle betrokkenen, van overheden, experts, wetenschappers, bedrijven en burgers.

De Nederlandse overheid liep in 2011 voorop door wereldwijd als één van de eerste landen de data over bestedingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te openen en in de Open Data standaard IATI (International Aid Transparency Initiative) te publiceren. Een mooie eerste stap op het gebied van transparantie en accountability. Wij zouden echter een stap verder willen gaan. Wij willen naar Open Development.

Nieuwe manieren van werken
In de network society, waarin we vandaag de dag leven, stellen informatiestromen en communicatietechnologieën ons in staat om onze activiteiten op een nieuwe manier te organiseren: experiment, measure, start small, learn and scale fast. Het verandert hoe we samenwerken, leren, participeren en hoe we beslissingen nemen. Transparantie en openheid stellen ons in staat om middelen en data die we tot onze beschikking hebben te analyseren, delen, recyclen en opnieuw te combineren. Wij denken dat dit wereldwijd tot een efficiënter en eerlijker gebruik van schaarse middelen kan leiden en machtsverhoudingen radicaal kan veranderen. 

Open Development gaat over een nieuw paradigma, een verandering van top down naarbottom up, van wisdom of the experts naar wisdom of the crowd, van verantwoording naar samenwerking en van transparantie naar open. Van open datasets naar een open inclusief model van samenwerking waarbij de eindgebruikers centraal staan. Van de overheid wordt hier een cultuurverandering gevraagd waarbij zij de rol op zich neemt vanfacilitator die kennis en informatie vragers en aanbieders aan elkaar koppelt en stimuleert tot samenwerking.

Dit is de ‘Involve me’ generatie: ‘Trust me’‘Tell me’ en ‘Show me’ is niet meer genoeg bij het delen van informatie. Er wordt gevraagd om een 360 graden feedback loop. Door een combinatie van technologie en global minds kunnen wij samen door middel van crowdsourcing nieuwe oplossingen creëren die het leven van miljoenen wereldwijd kan verbeteren. Als we gezamenlijk een Wikipedia kunnen co-creëren waarom zouden we dan niet met dezelfde aanpak wereldwijde problemen die ons allemaal aangaan gezamenlijk kunnen aanpakken?

Het zal ontwikkelingssamenwerking tot een proces maken dat minder een interventie in het onbekende is en meer een beter onderbouwd pad naar inclusieve duurzame ontwikkeling. Waarbij ruimte is om fouten te maken. Waarbij snelle feedback loops leiden tot permanent bijstellen van de uitgezette koers. Fail fast. Learn Fast. Ook worden de interventies die tot een positieve sociale ontwikkeling hebben geleid op deze manier zichtbaarder en traceerbaarder. En last but not leastefficiency, herhaalbaarheid en schaalbaarheid zullen toenemen. 

Bij Open Development is het van belang dat iedereen meedoet. We moeten gezamenlijk optrekken met andere landen, met verschillende sectoren (van water tot gezondheid tot voedsel), met verschillende disciplines (van designers tot antropologen tot data-analisten) en met verschillende bedrijven (van Unilever tot DSM tot de High Tech Campus Eindhoven).

Nieuwe instrumenten
En er moet worden geïnvesteerd in innovatieve instrumenten en toepassingen. Gebruik bijvoorbeeld data en nieuwe technologieën om grote groepen mensen van een naderende droogte op te hoogte te brengen. Of bedenk een nieuwe manier om het eigendom en beheer van landbouwgronden in ontwikkelingslanden in kaart te brengen. De nieuwe technologieën en manieren om samen te werken stellen boeren in staat zelf het heft in handen te nemen en om hun leefomstandigheden te verbeteren. We hebben nu de mogelijkheid om op radicaal nieuwe manieren te werken aan opportunity voor- enempowerment van de allerarmsten.    

Nieuwe informatie en communicatie technologieën stellen ons in staat om de strijd tegen armoede op een revolutionair andere manier te voeren. Met simpele SMS-jes zijn we in staat om honderdduizenden mensen te bereiken: om hun informatie te verschaffen over bijvoorbeeld hiv/aids (mHealth), om geld over te maken (conditional cash transfers), om hun mening te vragen – to make all voices count. De combinatie van narrow casting(SMS) en broad casting (populaire radio talkshows) biedt een krachtig nieuw platform voor collectieve actie en kan zo de elite onder druk zetten om gezondheidszorg en onderwijs voor de allerarmsten daadwerkelijk te verbeteren.

Nieuwe rol Nederland
Nederland behoort tot de top vijf meest concurrerende kenniseconomieën in de wereld en is daarom juist het land dat een leidende rol zou moeten spelen op het gebied van Open Development. Het is belangrijk alle relevante data en informatie die overheden, ngo’s, bedrijven, universiteiten en enthousiastelingen door de jaren heen hebben verzameld te publiceren, te analyseren en er bruikbare toepassingen voor te ontwikkelen. Zo krijgen alle betrokkenen beter begrip van de vraagstukken en worden de nieuwe oplossingen beter.

Wij beweren niet het allesomvattende antwoord te hebben om alle problemen op te lossen. Wat we wél weten is dat er over de hele wereld mensen zijn met slimme ideeën. Van de Indiaanse boer tot een sociale ondernemer uit Kenia. Zij hebben toegang tot de juiste data, kennis, middelen en netwerken nodig om hun ideeën van de grond te krijgen. Om dezebottom up sociale innovatie te stimuleren is een nieuwe aanpak nodig. Er kan hierbij worden samengewerkt met de Innovatie Labs die overal in Afrika ontstaan. Maar er dient ook geëxperimenteerd te worden met nieuwe modellen zoals virtual incubation. En er zijn nieuwe modellen om dit te financieren. Denk hierbij aan crowdfunding of aan succesvolleseed accelerators, voorbeelden uit Silicon Valley zoals Y-Combinator.

Hoe zetten we Nederland internationaal op de kaart als innovatieve Open Developer?

1. Spreek de ambitie uit om als Nederland voorop te lopen als het gaat om Open Development.
2. Stimuleer het werken vanuit Open Development in woord, daad en met middelen.
3. Geef zelf het goede voorbeeld en learn by doing.
4. Trek gezamenlijk op met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en onderzoekers om de data open te stellen.
5. Investeer in Innovatie en Technologie die Open Data omzet in bruikbare tools en toepassingen.
6. Werk samen met opkomende incubatie- en innovatie labs in ontwikkelingslanden.
7. Experimenteer met nieuwe financieringsmodellen zoals crowdfunding en startup revolving fondsen.

Nederland was altijd een voortrekker binnen wereldwijde ontwikkelingssamenwerking. Nederland kan weer voortrekker worden wanneer we handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking combineren op basis van Open Development. Het vraagt om lef en ambitie om een nieuwe Open Development visie neer te zetten. Laten we samen dit momentum pakken; juist nu effectieve oplossingen voor wereldwijde problemen zich sneller kunnen verspreiden dan ooit.

 

Be Good Be Social

Last friday, Be Good Be Social was organised in Amsterdam for the first time.  Be Good Be Social brings together third sector professionals …

Open Development Explained

We’re proud to show you our short video defining “Open Development” and explaining its potential, with a focus on Open Data.

Open Development Explained from Open for Change on Vimeo.

 
There are many new ways to let citizens, organisations, governments and companies work together, and share knowledge and information using internet and mobiles, to help solve some of our biggest problems.
 
How do we make the data and information meaningful for the groups we want to empower with these new tools? How do we create new services, new business models, and new ways of campaigning? How do we safeguard the security of vulnerable people? Is “open development” effective, and efficient?
 
Storyline: Open For Change – http://openforchange.info
Video: Africa Interactive – http://www.africa-interactive.com
Animation: Vive Visuals – http://www.vivevisuals.com

 

 

 

NABUUR Turns 10!

NABUUR, the Global Neighbour Network, turned 10 today!
To celebrate this fact, we’ve put together a timeline with NABUUR milestones, newsletters, videos and stories from the ground – showing NABUUR’s development over time.

Looking back, these 10 years have been a continuous journey of trying, testing, often failures, successes, but (hopefully) most of all learning. But also a journey with sometimes rather unbelievable stories of perseverance, ingenuity and collaboration to overcome local challenges.

Of course these results would never have been achieved without the support from volunteers all around the world. On behalf of all the communities that have benefited from your ideas and efforts, I’d like to say a heartfelt“Thank you!” for 10 years of your continuous support!

I hope you’ll enjoy a walk down memory lane!

Pelle Aardema

Click here to open the timeline in full screen. (goes to an external site)

Open Aid Data Conference and Hackday, Berlin, 28-29 September 2011

The Open Aid Data conference, organized by OpenAid, the Open Knowledge Foundation, the Heinrich Böll Foundation and Transparency International Germany, will bring together practitioners from various organizations for discussion and exchange about new solutions, and about how technology, the Internet, and particular open data can make aid more transparent – because not all of the money is spent effectively.

Prior to the conference, a Hackday will be organized on the 28th of September at the Böll-Foundation in Berlin to bring developers together to experiment on technical and data solutions to improve development aid. Programmers, designers, coders and others who want to learn more about the field of development aid and would like to share their wisdom are invited to join this hackday. In the morning you will be introduced to the theme, and then brainstorm on possible approaches to making aid more transparent. The rest of the day will be spent working through a code sprint on a real solution. Be part of the event!

The Open Aid Data Conference is part of a range of activities around open aid data worldwide, such as the recent Open Data for Development conference in Amsterdam or a Barcamp in Kathmandu for aid transparency.

 

When? 29th September
Where? Heinrich-Böll-Stiftung, 10117 Berlin, Schumannstr.8 (See map)
Programme: available here
Hashtag: #OADC
Register: here

 

Open Data for Development Camp, 12 & 13 mei, Amsterdam

Hoe kun je Open Data inzetten voor een betere wereld? Wat betekenen stijgende voedselprijzen voor mensen met een inkomen rond $1 per dag? Kun je in 2 dagen een app bouwen waarmee iemand in Afrika kan zien welke waterprojecten er in zijn buurt worden uitgevoerd? En wat gebeurt er in Nederland én internationaal eigenlijk op […]